Wprowadzenie do serii: Badanie heurystyk użyteczności Nielsena dla mobilnych aplikacji AR

Link do artykułu:
Exploring Nielsen’s Usability Heuristics for Mobile AR Apps

 

Prezentowany artykuł pełni funkcję wprowadzenia, jak i kompleksowego przeglądu serii na temat heurystyk użyteczności Nielsena stosowanych w aplikacjach mobilnych AR. Przygotowuje także grunt pod to, czego można spodziewać się w kolejnych artykułach i opisuje ogólny kontekst, w jaki sposób zastosowano heurystyki do zdefiniowania wskazówek projektowych.

Każdy z dziesięciu artykułów w ramach tej serii poświęcony jest jednej heurystyce, umożliwiając dogłębne zrozumienie jej zastosowania w projektowaniu interfejsów AR. Seria jest skierowana do projektantów i osób zainteresowanych światem mobilnych aplikacji AR, oferując wskazówki, jak efektywnie wykorzystać te zasady w celu poprawy doświadczeń użytkowników. Artykuł zawiera także linki do każdego z indywidualnych artykułów.

Pozostałe artykuły

1: Analiza heurystyczna użyteczności. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w mobilnych aplikacjach AR

Pierwszy artykuł z serii poświęconej zastosowaniu heurystyk użyteczności Nielsena w kontekście mobilnych aplikacji AR (rozszerzonej rzeczywistości). Publikacja omawia pierwszą heurystykę użyteczności Nielsena: Widoczność Statusu Systemu (Visibility of System Status), która ma kluczowe znaczenie w aplikacjach AR, ponieważ informuje użytkowników o tym, co się dzieje w aplikacji w czasie rzeczywistym.