Institut für Psychoterapie und Forschung

Identyfikacja wizualna dla Instytutu Kształcenia Psychoterapeutów w Niemczech.

Klient

Institut für Psychoterapie und Forschung

Data

2017

IPF—projekt logotypu—wersja podstawowa

IPF—projekt logotypu—wersja podstawowa

Projekt logotypu—dopuszczalne modyfikacje w skali szarości

Projekt logotypu—dopuszczalne modyfikacje w skali szarości

Projekt wizytówki firmowej—awers, rewers

Projekt wizytówki firmowej—awers, rewers
Projekt wizytówki firmowej—siatka modułowa
Projekt wizytówki firmowej—interlinia
Projekt papieru firmowego—siatka modułowa
Projekt papieru firmowego—siatka modułowa z interlinią
Typografia logotypu
Typografia tekstu bazowego

Inne projekty