1: Analiza heurystyczna użyteczności. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w mobilnych aplikacjach AR

Pierwszy artykuł z serii poświęconej zastosowaniu heurystyk użyteczności Nielsena w kontekście mobilnych aplikacji AR (rozszerzonej rzeczywistości). Publikacja omawia pierwszą heurystykę użyteczności Nielsena: Widoczność Statusu Systemu (Visibility of System Status), która ma kluczowe znaczenie w aplikacjach AR, ponieważ informuje użytkowników o tym, co się dzieje w aplikacji w czasie rzeczywistym.