1: Analiza heurystyczna użyteczności. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w mobilnych aplikacjach AR

Link do artykułu (Medium):
Usability Heuristic 1: Real-time Feedback in Mobile AR Apps

 

Pierwszy artykuł z serii poświęconej zastosowaniu heurystyk użyteczności Nielsena w kontekście mobilnych aplikacji AR (rozszerzonej rzeczywistości).

Publikacja omawia pierwszą heurystykę użyteczności Nielsena: Widoczność Statusu Systemu (Visibility of System Status), która ma kluczowe znaczenie w aplikacjach AR, ponieważ informuje użytkowników o tym, co się dzieje w aplikacji w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie ważne w środowisku AR, gdzie użytkownicy są zanurzeni w wirtualnym świecie i muszą być na bieżąco informowani o procesach, warunkach i interakcjach wewnątrz aplikacji.

W artykule przedstawiam konkretne sugestie, jak projektować interfejsy mobilnych aplikacji AR, aby były one bardziej przyjazne dla użytkownika. Poruszam kwestie takie jak informowanie o statusie wykrywania powierzchni, komunikowanie błędów związanych z oświetleniem czy teksturą powierzchni, jasne wskazywanie kolejnych kroków dla użytkownika, interaktywne przewodniki po aplikacji, wskaźniki ładowania oraz pomoc w orientacji użytkownika w aplikacji.

Podsumowując, artykuł koncentruje się na znaczeniu heurystyki widoczności statusu systemu w aplikacjach AR i przedstawia wyzwania oraz możliwości związane z jej implementacją, aby ulepszyć interfejsy użytkownika i ogólne doświadczenie z aplikacjami AR.

Pozostałe artykuły